ESDcursus.nl
home | esd | contact

Privacy, disclaimer en copyright


ESDcursus.nl beleid en uitgangspunten

Vanzelfsprekend is het de bedoeling om (potentiŽle) klanten happy en tevreden te houden. Daar doen we dan ook alles aan. Voor de zekerheid zet ESDcursus (esdcursus.nl) hier een aantal zaken zwart op wit.


Privacyverklaring

ESDcursus respecteert uw privacy en houdt zich natuurlijk aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Persoonsgegevens evenals adres- en e-mail gegevens worden door ESDcursus strikt vertrouwelijk behandeld en niet ter beschikking gesteld aan andere partijen. U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen op uw verzoek ook worden gewijzigd of verwijderd. ESDcursus.nl behoud het recht voor haar privacyverklaring te wijzigen.


Anti-spam-verklaring

ESDcursus.nl is tegen het versturen van ongevraagde e-mails (SPAM) en voert daarom een strikt beleid dat het onmogelijk maakt om onze gegevens te misbruiken voor het versturen van SPAM.


Geen ongevraagde bestanden, geen cookies

ESDcursus.nl plaatst geen bestanden of files zoals cookies etc. op uw computer.


Disclaimer

Alle informatie aanwezig op de esdcursus.nl, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet met zekerheid worden ingestaan. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend informatief en kunnen op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ESDcursus.nl aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site.


Copyright

Copyright © 1995-2019. R.H. van Vliet, www.ESDcursus.nl Utrecht.
Alle auteursrechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Dit werk (inclusief maar niet beperkt tot de tekst en de afbeeldingen) van ESDcursus.nl is auteursrechtelijk beschermd en is intellectueel eigendom van ESDcursus.nl. Voor commerciŽle doeleinden is het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ESDcursus.nl materiaal dat zich op ESDcursus.nl of dat op een met de ESDcursus.nl websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiŽren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.


Vanuit de bedoeling om (potentiŽle) klanten happy en tevreden te houden hebben we voor de zekerheid hier een aantal zaken zwart op wit gezet. Mochten er toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact op.


startpaginaesdsite.nl

© ESDsite.nl
BTW-ID: NL001 469 973 B49
KvK: 58973435. ☎ 06 - 45 500 900
Privacyverklaring, anti-spam, cookie, disclaimer